Arbeidsrecht Advocaat


Arbeidsrecht

Begeleiding door arbeidsrechtadvocaten vanaf de datum indiensttreding tot de ontslagdatum.

Arbeidsconflict

Een inhoudelijk probleem tussen werkgever en werknemer resulteert vaak in een financiële oplossing.

Wijzigingen ontslagrecht

Met  ingang van 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht ingrijpend. De belangrijkste wijzigingen houden verband met het vervallen van de vrije keuze voor de te voeren ontslagprocedure en met de toekenning van de transitievergoeding. Deze komt in de plaats van de … Lees verder

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Met ingang van 1 juli 2015 gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nieuwe regels.   Aanzegging beëindiging Ondanks het feit dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt,  dien je als werkgever de werknemer een maand van te voren schriftelijk  aan … Lees verder


Arbeidsrecht advocaat nodig?

Heeft u een arbeidsconflict of een vraagstuk op het (juridisch) gebied arbeidsrecht? Overweegt u een werknemer op staande voet te ontslaan? Of bent u op staande voet ontslagen? Heeft u vragen over de inhoud van een arbeidsovereenkomst, een concurrentie – of relatiebeding ? Onze arbeidsrecht-advocaten zijn specialist en staan u snel en juridisch slagvaardig terzijde! Het streven is altijd om de kwestie zonder juridische procedures en tegen zo min mogelijk kosten voor de cliënt op te lossen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van advocaten is het adviseren en begeleiden van de cliënten. De meeste arbeidsrecht-conflicten worden geschikt, alleen als het echt niet anders kan voeren wij juridische ontslagprocedures bij het UWV, de rechtbank en het Gerechtshof.

Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict kan diverse juridische oorzaken hebben. Het team van Arbeidsrecht Advocaat gaat zorgvuldig te werk en komt na bestudering van de zaak met een gedegen analyse van het juridische probleem, een advies en een plan van aanpak. Het gaat er om wat de beste oplossing is. Kunt u na een goed gesprek nog samen verder of is het beter de arbeidsovereenkomst op zo kort mogelijke termijn te beëindigen? Onze arbeidsrecht-advocaten wijzen u in klare taal op de juridische mogelijkheden en nemen u de zaak uit handen, zodat u het arbeidsconflict snel achter u kunt laten.

Arbeidsrecht advocaat bij ontslag op juridische gronden?

Indien uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen of te ontbinden, staan de arbeidsrecht-advocaten van SWG u terzijde. Of het nu een collectief of een individueel ontslag betreft, van een gewone werknemer of een statutair directeur: onze arbeidsrecht-advocaat adviseert en vertegenwoordigt u. Een arbeidsrecht-advocaat doet meer dan het verlenen van bijstand bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Onze juristen en advocaten zijn sterk in het opstellen, beoordelen en aanpassen van juridische arbeidsovereenkomsten en bijzonder bedingen, zoals concurrentie – en relatiebedingen.

Raadpleeg vrijblijvend een arbeidsrecht advocaat!

Vult u hiernaast uw informatie in voor contact met één van onze arbeidsrecht advocaten.

Arbeidsrecht Advocaten Advocaat Juridisch Juristen

Wij beschermen u vrijheid

 

arbeidsrecht arbeidsconflict wijzigingen ontslagrecht tijdelijke contracten

Voor meer juridische informatie zie ook: pensioenrecht

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy