Informatie Arbeidsrecht


Arbeidsrecht is meer dan ontslag

Arbeidsrecht is meer dan ontslag. In beginsel valt alles in de relatie tussen werkgever en werknemer onder het arbeidsrecht. Naast de arbeidsovereenkomst zijn er allerlei zaken die dienen te worden vastgelegd en nageleefd, denk aan reglementen voor veiligheid en andere aan arbeidsomstandigheden gerelateerde onderwerpen. Ook voor het maken en beoordelen van overeenkomsten, reglementen en andere afspraken tussen werkgever en werknemer kunt u terecht bij Arbeidsrecht Advocaat. Tevens adviseren wij ondernemingsraden (al dan niet in een advies- of instemmingsprocedure) over pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden.

Waarom een arbeidsrechtadvocaat?

De arbeidsrechtadvocaat staat u terzijde bij het maken van juridische afwegingen gedurende het gehele dienstverband van uw werknemers. Hij is betrokken van het moment van ondertekening van de arbeidsovereenkomst tot en met de afwikkeling van het ontslag; tussentijds of op pensioendatum. Juist in een politiek landschap waarin de regels constant dreigen te wijzigen, is regelmatig overleg belangrijk.

Minder uren of minder medewerkers?

In moeilijke tijden maakt een werkgever afwegingen over kostenbesparingen. Korten op de loonkosten ligt voor de hand, maar heeft echter over een tijdje mogelijk weer een kostenverhogend effect. De zoektocht naar talent op het moment dat het weer beter gaat, is net zo kostbaar. De arbeidsrechtadvocaat denkt met u mee over de manier waarop uw bedrijf op verantwoorde wijze kan overleven.

Procederen of niet?

Vaak is een gesprek tussen werkgever en werknemer beter, maar soms is de rek eruit en moet snel worden gehandeld. Een ontbindingsverzoek moet worden ingediend of een ontslagvergunning gevraagd. Zo lang u als werkgever niets doet, loopt de meter door. Het loon moet worden doorbetaald tot de datum waarop het dienstverband eindigt.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy