Beëindigingsovereenkomst


Beëindigingsovereenkomst opstellen?

In geval van een beëindiging met wederzijds goedvinden leggen partijen de in dat kader gemaakte afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst.

Wat is een beëindigingsovereenkomst ?

Een beëindigingsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst waarin partijen afspreken, wanneer en op welke wijze de arbeidsovereenkomst beëindigd zal worden.

Wanneer een beëindigingsovereenkomst?

Indien u en uw werknemer samen tot de conclusie komen dat het dienstverband maar beter kan eindigen, of wanneer een van partijen die mening is toegedaan en de ander ter voorkoming van een procedure over beëindiging van het dienstverband er voor kiest om onder bepaalde voorwaarden medewerking te verlenen aan een beëindiging van het dienstverband middels een beëindigingsovereenkomst.In beide gevallen is het voor partijen van belang dat de gemaakte afspraken in de vorm van een beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd.

Opletten bij een beëindigingsovereenkomst

In een beëindigingsovereenkomst worden tal van afspraken vastgelegd, om te voorkomen dat er tussen partijen achteraf  niet alsnog een geschil ontstaat over de afwikkeling van het dienstverband. Voor de werkgever is onder meer van belang dat schriftelijk vastligt dat het dienstverband eindigt en dat een werknemer daar niet op terug kan komen. Daartoe is vereist een duidelijke verklaring van de werknemer gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Op de werkgever rust een onderzoeksplicht of de werknemer daadwerkelijk instemt met de beëindiging van het dienstverband en dat de werknemer de reikwijdte van zijn verklaring overziet.

arbeidsrecht arbeidsovereenkomst  termination agreement beëindigingsovereenkomstInhoud beëindigingsovereenkomst

Verder dient in de beëindigingsovereenkomst onder meer de datum waarop het dienstverband eindigt, een eventuele ontslagvergoeding, en een eventuele vrijstelling van arbeid tot einde van het dienstverband te worden opgenomen. Het al dan niet handhaven van een concurrentiebeding of relatiebeding dient expliciet te worden opgenomen. Indien dit niet wordt benoemd en partijen verlenen elkaar aan het slot van de beëindigingsovereenkomst finale kwijting dan loopt u als werkgever de kans dat de rechter tot de conclusie komt dan deze bedingen zijn komen te vervallen.

Advies bij beëindigingsovereenkomst?

Ondanks de in omloop zijnde modellen is niet verstandig een beëindigingsovereenkomst als werkgever zelf op te stellen. Laat de beëindigingsovereenkomst door een deskundige opstellen en adviseer ook de werknemer om zich te laten bijstaan en geef hem/ haar daartoe een paar dagen de gelegenheid c.q. bedenktijd. Een overvaltactiek kan meebrengen dat een werknemer zich achteraf met succes op de vernietiging van de beëindigingsovereenkomst kan beroepen, omdat hij de gevolgen en consequenties op het moment van ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst niet kon overzien. De beëindigingsovereenkomst is onder meer vernietigbaar indien de gebondenheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Dit aantasten van de beëindigingsovereenkomst is in uitzonderlijke gevallen mogelijk indien in de beëindigingsovereenkomst een beding staat waarin partijen verklaren afstand te doen van het recht de overeenkomst te ontbinden en of te vernietigen.

Vrijblijvend advies

Vult u hiernaast uw informatie in voor arbeidsrechtelijk advies of meer informatie van ons arbeidsrecht advocaten. U kunt natuurlijk ook bellen naar het nummer op deze website. Vrijblijvend en gratis uiteraard. Onze arbeidsrecht advocaten geven u direct advies! Voor onze contactgegevens zie www.arbeidsrecht-advocaat.nu/contact

voor meer informatie: www.swgadvocaten.nl

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy