Arbeidsrechten jongeren


Arbeidsrechten voor Jongeren

Arbeidsrechten Jongeren

Gevaren en gezondheid

Om de jeugd te beschermen zijn er voor arbeidsrechten voor jongeren. In principe horen jongeren niet te werken, maar op school te zitten. Jongeren onder de zestien jaar mogen alleen arbeid verrichten buiten schooltijden en alleen onder bepaalde arbeidsvoorwaarden. Vanaf deze zestien jaar is het echter wel toegestaan dat jongeren werken. Al mag de ontwikkeling en de gezondheid niet in gevaar lopen en dient het soort werk veilig te zijn.

Speciale regels

Voor jongeren van zestien en zeventien jaar oud gelden speciale regels voor het soort werk dat zij uitvoeren. Zo is het niet toegestaan om werk te doen dat aan gevaar gebonden is of schadelijk is voor de gezondheid. Hierbij kunt u denken aan een werken in een omgeving waar instortingsgevaar aanwezig is, in de buurt van hoogspanningsleidingen of werken met schadelijke stoffen. Naast deze regels, gelden er ook aparte regelingen met betrekking tot werktijden. Zo mogen jongeren onder de achttien jaar niet ’s nachts werken, overwerken en geen oproepdiensten draaien.

 arbeidsrecht arbeidsrechten jongeren arbeidsrechten voor jongeren

Naleven van de regels

Voor het naleven van de regels zijn drie partijen verantwoordelijk. Zo is het mogelijk dat de Arbeidsinspectie bij overtreding een boete oplegt aan de werkgever, het kind zelf en de ouders of verzorgers van de jongere. Wanneer u een arbeidsconflict heeft of met vragen zit over uw arbeidsrechten, dat van uw kind of dat van uw werknemers, kunt u contact opnemen met een deskundige arbeidsrecht advocaat voor meer informatie.

arbeidsrechten jongeren arbeidsrechten jongeren arbeidsrechten jongeren arbeidsrechten jongeren arbeidsrechten jongeren arbeidsrechten jongeren 

Begeleiding door arbeidsrechtadvocaten vanaf de datum indiensttreding tot de ontslagdatum.

Met ingang van 1 juli 2015 gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd nieuwe regels.

 

Aanzegging beëindiging

Ondanks het feit dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt,  dien je als werkgever de werknemer een maand van te voren schriftelijk  aan te zeggen of je met de werknemer in kwestie doorgaat of niet.  Als je met hem/ haar verder gaat, dien je daarbij aan te geven op welke voorwaarden. Indien je als werkgever niet of niet tijdig aanzegt, dan staat daar een sanctie op die gelijk is aan één maandsalaris.

Proeftijd mag niet meer

Contracten voor bepaalde tijd aangegaan voor zes maanden of korter, mogen geen proeftijd meer bevatten.

Concurrentiebeding

In beginsel mag  in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Slechts indien er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang, is het de werkgever wel toegestaan, maar dat belang dient werkgever dan wel schriftelijk te motiveren in de overeenkomst.

 

 

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy