Concurrentiebeding Jurisprudentie


Concurrentiebeding jurisprudentie – Arbeidsrecht  Advocaat

Blijkens al vele jaren geldende en nog immer richtinggevende concurrentiebeding jurisprudentie staat het een ex-werknemer in beginsel vrij zijn voormalig werkgever te beconcurreren. Met een concurrentiebeding beperkt een werkgever een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstverband zijn werkgever in zijn mogelijkheden om elders werkzaam te zijn c.q. bij een concurrent in dienst te treden. Aan het beconcurreren van een voormalig werkgever zijn ook zonder concurrentiebeding grenzen gesteld, maar het belang bij een rechtsgeldig overeengekomen concurrentie is groot indien een werkgever zijn bedrijfsdebiet wenst te beschermen.

Onrechtmatige concurrentie – Arbeidsrecht Advocaat

Pas indien er sprake is van een stelselmatig en substantieel afbreken van het duurzaam bedrijfsdebiet van de voormalig werkgever, hetwelk de voormalig werknemer in het kader van de arbeidsovereenkomst heeft mee helpen opbouwen, met hulpmiddelen die hij daartoe vertrouwelijk van zijn werkgever ter beschikking heeft gekregen, is er sprake van onrechtmatige concurrentie.

Non-concurrentiebeding – Arbeidsrecht Advocaat

Een voormalig werkgever kan de rechter, bijvoorbeeld in kort geding, vragen om zijn ex werknemer (zonder concurrentiebeding) te verbieden hem onrechtmatige concurrentie aan te doen. De feiten en omstandigheden dat er sprake is van de hierboven genoemde criteria zullen echter niet alleen moeten worden gesteld worden bewezen, hetgeen in de praktijk vaak lastig is. Dit neemt niet weg dat actie ondernemen geen zin heeft, want de enkele dreiging van een proces c.q. een schadeclaim kan, mits van een deugdelijke onderbouwing voorzien, het gewenste effect hebben.

Overtreding concurrentiebeding? – Arbeidsrecht Advocaat

arbeidsrecht Concurrentiebeding Jurisprudentie

Last van een conflict wij helpen u graag

Heeft u last van een voormalig werknemer die voor zichzelf is begonnen en uw klanten stelselmatig benadert, informeer dan bij onze arbeidsrecht advocaat of uw zaak voldoende aanknopingspunten biedt voor een succesvolle actie uit hoofde van onrechtmatige concurrentie!

 

 

 

 

Voor algemene informatie kunt u terecht op www.swgadvocaten.nl. Op het gebied van arbeidsrecht helpen wij u graag op deze site; www.arbeidsrecht-advocaat.nu

 

Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie Concurrentiebeding Jurisprudentie

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy