Concurrentiebeding of relatiebeding


Heeft u te maken met een concurrentiebeding of relatiebeding?

Een concurrentiebeding is een afspraak tussen werknemer en werkgever waarbij de medewerker niet zomaar werkzaam kan zijn bij andere werkgevers of als zelfstandige met soortgelijke werkzaamheden. Een relatiebeding moet voorkomen dat werknemers na ontslag relaties van de werkgever voor dezelfde of andere diensten benaderen.

Concurrentiebeding schriftelijk vastleggen

Het eerste vereiste is dat partijen het beding schriftelijk vastleggen. Dat kan in de arbeidsovereenkomst geschieden dan wel nadien, mits het maar schriftelijk wordt vastgelegd.

Concurrentiebeding sedert invoering WWZ (Wet Werk en Zekerheid)

Per 1 januari 2015 is het concurrentiebeding niet meer toegestaan in contracten voor bepaalde tijd. Op deze regel geldt een uitzondering, namelijk voor het geval er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang bij het opnemen van een concurrentiebeding.

Vernieuwing concurrentiebeding bij functiewijzigingen

In geval van een ingrijpende functiewijziging binnen de bestaande arbeidsovereenkomstis de geldigheid van het concurrentiebeding in het geding, wanneer het beding als gevolg van de wijziging zwaarder is gaan drukken. Het concurrentiebeding is zwaarder gaan drukken als het de werknemer meer belemmert in zijn vrijheid om elders te gaan werken na afloop van het dienstverband.

In de praktijk doen zich verder regelmatig problemen voor rondom concurrentiebedingen, wanneer medewerkers van een tijdelijk naar een vast contract is overgegaan. Op basis van de jurisprudentie zijn er twee conclusies te trekken. Bij een echte stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij de arbeidsovereenkomst ongewijzigd doorloopt en er geen nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan, kan het concurrentienbeding zijn gelding behouden. Bij een schriftelijke herbevestiging van de afspraken of een nieuw contract voor bepaalde of onbepaalde tijd moet het concurrentiebeding opnieuw worden overeengekomen.

Concurrentiebeding in de beëindigingsovereenkomst

Indien partijen op enig moment al dan niet in goede harmonie uiteengaan en dit vastleggen in een beëindigingsovereenkomst is het zaak concurrentie – of relatiebedingen daarin nogmaals worden opgenomen. Door het verlenen van finale kwijting over en weer, zonder uitzondering te hebben gemaakt voor bepaalde bedingen uit de arbeidsovereenkomst, kan resulteren dat u als werkgever geen rechten meer kunt ontlenen aan het concurrentiebeding. Het is mede daarom verstandig dit soort contracten te laten opstellen en of controleren door een arbeidsrecht advocaat.

concurrentiebeding of relatiebeding - arbeidsrechtAdvies over het concurrentiebeding

De bij SWG werkzame arbeidsrecht advocaat adviseert u graag vrijblijvend. Vraag naar de heer N.J.W.M. de Leeuw als u een concurrentiebeding wil laten opstellen, wil laten beëindigen of anderszins arbeidsrecht advies nodig heeft.

 

Voor algemene informatie ga naar www.swgadvocaten.nl. Meer informatie over arbeidsrecht vindt u website; www.arbeidsrecht-advocaat.nu

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy