Heeft u een arbeidsconflict?


Wat is de beste oplossing bij een arbeidsconflict?

Wanneer een werknemer niet functioneert of wanneer er sprake is van een verschil van inzicht over invulling van een functie, is het belangrijk eerst eens met de werknemer te praten. Als er dan toch geen oplossing blijkt te zijn, is een afscheid alsnog mogelijk.

oplossing 1Arbeidsconflict Oplossing

 Toetsing van de reden van ontslag

Op welke wijze er ook afscheid van de werknemer wordt genomen, er wordt altijd gekeken naar de redelijkheid van het besluit door de werkgever. Daarom moet ook door de werkgever goed naar de belangen van de werknemer worden gekeken, hoe lastig dat soms ook is.

Voorkomen van verrassingen

Wanneer de werknemer in de gaten krijgt dat de werkgever het dienstverband gaat beeindigen, vind vaak een ziekmelding plaats. Een duur en ondoorzichtig spel met de arbodienst en de jurist van de werknemer dreigt een eigen leven te gaan leiden. Een tijdige aanzegging (voordat de ziekmelding wordt ontvangen) van het ontslag of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan dan een aanzienlijke besparing opleveren.

Raadpleeg vrijblijvend een arbeidsrecht advocaat!

Vul hiernaast het formulier in en leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor, dan nemen wij direct contact op om samen met u de situatie in kaart te brengen. U bespaart zich een hoop ellende wanneer u zich laat adviseren in een zo vroeg mogelijk stadium.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy