Ontslag op staande voet


Hoe werkt ontslag op staande voet?

Het ontslag op staande voet is het ontslag van een werknemer waardoor de arbeidsovereenkomst direct eindigt. Voor dit ontslag is geen vergunning van het UWV nodig, geldt er geen opzegtermijn en kan alleen gehanteerd worden ingeval van een dringende reden zoals diefstal, geweld, etc.

Opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Bij het ontslag op staande voet, zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct op. De medewerkers moet schriftelijk dan wel mondeling te verstaan worden gegeven wat de motivering is van het ontslag op staande voet. Het is sowieso wel aan te raden het ontslag op staande voet per aangetekende brief te bevestigen. De werkgever kan daarnaast ook schadevergoeding eisen bij ontslag wegens dringende reden.

Wat is een dringende reden

Voor het ontslag op staande voet is een dringende reden nodig. Van de werkgever kan niet worden verwacht dat deze redelijkerwijs de arbeidsovereenkomst voortzet. Alhoewel de omstandigheden en de voorgeschiedenis een rol spelen bij de beoordeling of iets wel of geen dringende reden is, zijn voorbeelden van dringende redenen werkweigering, misleiding, diefstal, dronkenschap, geweld, roekeloos gedrag, concurrerende nevenwerkzaamheden, schending van de geheimhouding. Meestal zijn deze of soortgelijke misdragingen, reden voor ontslag op staande voet.

Advies bij ontslag op staande voet

Heeft u te maken bij een ontslag op staande voet, dan is snel handelen het devies. Maar informeer eerst bij onze arbeidsrecht advocaten over wat u het beste kunt doen.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy