Ontslag, wat kost dat?


Ontslag, hoe en wat?

Het ontslaan van werknemers met een doorlopend dienstverband kan ingewikkeld zijn. Arbeidsrecht Advocaat is gespecialiseerd in het ontslagrecht. Een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden geniet veelal de voorkeur, maar als het op procederen aankomt beschikt Arbeidsrecht Advocaat over de kennis en ervaring om een proces tot een goed einde te brengen.

Ontslagvergoeding

Een werknemer heeft in geval van een beëindiging van het dienstverband niet zonder meer recht op een ontslagvergoeding. In het kader van een ontbindingsprocedure kan de rechter bij een ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden een vergoeding toekennen, wanneer hem / haar dat billijk voorkomt.

 ontslag ontslag ontslag arbeidsrecht

Kantonrechtersformule

De zogenaamde kantonrechtersformule wordt voor de berekening van de ontslagvergoeding gebruikt als richtlijn. Er zijn dus afwijkingen mogelijk. De kantonrechtersformule wordt als volgt berekend: Ontslagvergoeding = Aantal gewogen dienstjaren x Beloning x Correctiefactor.

Arbeidsrecht Advocaat kan voor u een inschatting maken of en zo ja, met welke vergoeding u rekening dient te houden in geval het dienstverband wordt ontbonden door de rechter dan wel in geval van een beëindiging in onderling overleg.

Neem vrijblijvend contact op!

Graag zijn wij u van dienst. Vul het formulier op deze pagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

arbeidsrecht arbeidsconflict wijzigingen ontslagrecht tijdelijke contracten

Voor meer juridische informatie zie ook: pensioenrecht

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy