Ontslag met ingang van 1 juli 2015


Ontslagregels veranderen

De regels met betrekking tot ontslag en ontbinding staan op het punt ingrijpend te wijzigen. De vrije keuze die de werkgever nu nog heeft voor ontslag via het UWV danwel ontbinding via de kantonrechter verdwijnt.

UWV of kantonrechter

Indien er sprake is van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, loopt het ontslag via het UWV. Ontslag om alle andere redenen wordt door de kantonrechter behandeld.

Transitievergoeding

De schadevergoeding bij ontbinding en ontslag heet vanaf 1 juli 2015 transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,00 of indien het jaarsalaris hoger is: een jaarsalaris. De berekening van de transitievergoeding lijkt op de kantonrechtersformule.

Neem contact op

Dat de wetswijzigingen in 2015 voor u merkbaar worden, lijdt geen twijfel.  Wat u kunt doen om hierop voorbereid te zijn, kunt u samen met onze arbeidsrechtadvocaten snel en duidelijk in beeld krijgen.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy