Ontslagvergoeding berekenen


Welke ontslagvergoeding kunt u verwachten

Als u de mogelijke ontslagvergoeding wilt berekenen, dan hanteert u de zogenaamde kantonrechtsformule ook wel de gouden handdruk genoemd. De kantonrechtersformule en ontslagvergoeding hangt af van uw leeftijd, uw bruto jaarinkomen, en het aantal dienstjaren.

De kantonrechtersformule

De zogenaamde kantonrechtersformule wordt voor de berekening van de ontslagvergoeding gebruikt als richtlijn. Er zijn dus afwijkingen mogelijk. De kantonrechtsformule wordt als volgt berekend: Ontslagvergoeding = Aantal dienstjaren x Bruto maandsalaris x Correctiefactor.

Aantal dienstjaren bij ontslagvergoeding

Met ingang van 1 januari 2009 is de kantonrechtersformule behoorlijk aangescherpt op het vlak van het aantal dienstjaren. Jongere werknemers ontvangen als gevolg daarvan een geringere ontslagvergoeding. Respectievelijk geldt tot de leeftijd van 35 jaar een wegingsfactor Dienstjaren in de leeftijd tussen 35 en 45 jaar, 45 en 55 jaar en boven de 55 jaar tellen voor respectievelijk voor 1, 1,5 en 3 maanden.

Vaststelling van het maandsalaris

Om onduidelijkheid te voorkomen over de hoogte van het maandinkomen, mogen in de ontslagvergoeding worden inbegrepen naast het maandsalaris de 13e maand, vakantiegeld, winstdeling en vaste toeslagen en vast overwerk. De auto,onkostenvergoeding, bijdragen aan pensioenpremies worden niet meegenomen in de ontslagvergoeding.

Correctiefactor kantonrechtersformule

De correctiefactor wordt bepaald door de mate waarin werknemer en werkgever verantwoordelijk zijn voor het ontslag. Zijn beide partijen in gelijke mate verwijtbaar, dan geldt de factor 1. Is de werknemer bijvoorbeeld in het geval van diefstal of geweld het ontslag aan te rekenen, dan is de factor 0. Is het de werkgever aan te rekenen omdat er geen goede reden voor het ontslag wordt aangevoerd, dan kan de factor hoger uitvallen dan 1.

Laat u vrijblijvend adviseren over de ontslagvergoeding

Omdat de kantonrechtersformule als richtlijn geldt, die bovendien voor interpretatie vatbaar is, doet u er goed aan zich te laten bij staan door onze arbeidsrecht advocaat.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy