Op Staande Voet Ontslag?!


Arbeidsrechtadvocaat – Op Staande Voet Ontslag

Wij zijn gespecialiseerd in het ontslagrecht en diverse procedures om tot beëindiging van een dienstverband te komen. Op staande voet ontslag geven lijkt in hoogoplopende conflictsituaties een goede optie. Omdat er geen voorafgaande toestemming van een rechter of het UWV is vereist en dienstverband in beginsel direct eindigt, zonder opzegtermijn of vergoeding. Maar een op staande voet ontslagen werknemer kan de kantonrechter wel achteraf om een beoordeling vragen. Indien de rechter het op staande voet ontslag niet rechtsgeldig acht heeft de werkgever een groot probleem. Consequentie is in het meest vergaande geval herstel van de dienstbetrekking. Indien de arbeidsverhouding is verstoord door de inschattingsfout van de werkgever bij het op staande voet ontslag, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden en de werknemer compenseren middels een financiële vergoeding. Sinds de wijzigingen van het ontslagrecht per 1 juli 2015 is over de hoogte van de vergoeding waarop de werknemer in dat geval recht heeft nog geen duidelijkheid.

Juridische complicaties – Op Staande Voet OntslagOp Staande Voet Ontslag

De norm is vaag en laat een grote ruimte aan de rechter om van geval tot geval te beoordelen of er sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande voet.
Aan een ontslag op staande voet worden terecht zware eisen gesteld, gelet op de ingrijpende gevolgen voor een werknemer.

De norm – Op Staande Voet Ontslag

Voor een ontslag op staande voet geldt dat er sprake moet zijn van een dringende reden. Maar niet iedere dringende reden is voldoende om tot een onmiddellijke beëindiging van het dienstverband over te gaan. Juist in dit stadium moet worden overlegd met een arbeidsrechtadvocaat, die een goede inschatting kan maken van de situatie.

 

Raadpleeg tijdig een arbeidsrechtadvocaat. Een goede investering

Bel ons of vul hiernaast het formulier in voor en leg kwestie aan ons voor, dan nemen wij direct contact op en leggen u een plan van aanpak voor. U bespaart zich een hoop ellende door ons eerst te raadplegen alvorens uw medewerker op staande voet te ontstaan.

 

arbeidsrecht arbeidsconflict wijzigingen ontslagrecht tijdelijke contracten

Voor meer juridische informatie zie ook: pensioenrecht

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy