Wetswijzigingen contract voor bepaalde tijd


Aanzegging beëindiging

Ondanks het feit dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt,  dien je als werkgever de werknemer een maand van te voren schriftelijk  aan te zeggen of je met de werknemer in kwestie doorgaat of niet.  Als je met hem/ haar verder gaat, dien je daarbij aan te geven op welke voorwaarden. Indien je als werkgever niet of niet tijdig aanzegt, dan staat daar een sanctie op die gelijk is aan één maandsalaris.

Proeftijd mag niet meer

Contracten voor bepaalde tijd aangegaan voor zes maanden of korter, mogen geen proeftijd meer bevatten.

Concurrentiebeding

In beginsel mag  in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Slechts indien er sprake is van een zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang, is het de werkgever wel toegestaan, maar dat belang dient werkgever dan wel schriftelijk te motiveren in de overeenkomst.

 

 

 

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy