Uitzendkrachten


Uitzendkrachten

Om de bescherming van flexibele arbeidskrachten te verbeteren is de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs op 1 juli 2012 gewijzigd. Deze wet is in 1998 ingevoerd om het groeiende aantal flexibele arbeidskrachten rechtsbescherming te bieden. Sinds die tijd zijn er een aantal ontwikkelingen op Europees niveau geweest. Uit deze ontwikkelingen is een nieuwe Europese Richtlijn naar voren gekomen (Europese richtlijn 2008/14/EG). Op grond van deze richtlijn moest Nederland de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wijzigen en dit is op 1 juli 2012 gebeurd. De wijzigingen zijn als volgt:

Vergoeding

Uitzendkrachten hebben voortaan recht op dezelfde financiële vergoeding als werknemers in gelijke posities. Flexibele arbeidskrachten hebben op deze manier een gelijke positie ten opzichte van werknemers.

Essentiële arbeidsvoorwaarden

Essentiële arbeidsvoorwaarden moeten gelijk zijn voor flexibele arbeidskrachten en werknemers. Hieronder vallen feestdagen, arbeidsuren en vakantiedagen. Ook bijzondere arbeidsvoorwaarden voor specifieke medewerkers moeten gelijk zijn voor flexibele arbeidskrachten. Hierbij moet gedacht worden aan medewerkers met een handicap.

Aanvullende diensten

Flexibele arbeidskrachten moeten voortaan ook toegang hebben tot de voorzieningen van de onderneming waar ze werken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kantine, fitnessruimtes en kinderopvang. Binnen de meeste bedrijven hebben uitzendkrachten hier al toegang toe, maar op deze manier is het verheven tot een recht voor de uitzendkracht en geen gunst van de werkgever naar de uitzendkracht.

Vacatures

Om flexibele arbeidskrachten de kans te geven onderdeel te worden van het bedrijf moeten vacatures binnen het bedrijf duidelijk kenbaar worden gemaakt. Op deze wijze wordt er een doorstroom bevorderd van tijdelijke functies naar een vast functie.

Geen tussenkomst van het uitzendbureau

Er is een nieuwe regeling opgenomen die specifiek gericht is op het uitzendbureau. Het uitzendbureau mag een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en de onderneming waar hij of zij werkt niet belemmeren. Ook deze regeling is bedoelt om een doorstroom van tijdelijk naar vast werk te bevorderen. Dit betekent niet dat een uitzendbureau thans geen vergoeding kan vragen voor de opleidingskosten en werving van de uitzendkracht. Die mogelijkheid bestaat nog steeds.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy