Vragen over uw Arbeidsovereenkomst? Wij helpen u graag


Vragen Arbeidsovereenkomst

Wat is een arbeidsovereenkomst?

In het arbeidsrecht is de arbeidsovereenkomst gedefinieerd in artikel 7:610 BW gedefinieerd als ‘de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er arbeid wordt verricht door de werknemer, hij daar loon voor krijgt en als er een gezagsverhouding bestaat tussen werknemer en werkvragen arbeidsovereenkomst arbeidsrechtgever.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Uiteraard is het verstandiger deze schriftelijk vast te leggen om problemen en miscommunicatie te voorkomen. Ook als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is gesloten, kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Namelijk als een persoon tenminste 20 uur per week werkt gedurende 3 maanden achter elkaar.

Wat staat er in de arbeidsovereenkomst

De inhoud van de arbeidsovereenkomst verschilt per arbeidsovereenkomst. Maar de een overeenkomstigheid mag niet in strijd zijn met dwingende wettelijke regels in het arbeidsrecht zoals bijvoorbeeld: het ontslagrecht, de proeftijd, vakantiedagen, opzegtermijnen minimumlonen en arbeidsomstandigheden. Daarnaast kunnen de bepalingen van de CAO doorwerken op de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Ten alle tijde mag in het voordeel van de werknemer worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een werkgever mag 3 tijdelijke contracten aanbieden, maar de totale duur van de keten van tijdelijke contracten is beperkt tot 2 jaar. Een tijdelijk contract mag nog steeds tweemaal worden verlengd. Na drie tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct of binnen zes maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op. Ook als tijdens het het tweede of volgende contract de duur van 24 maanden wordt overschreden, verandert dit contract automatisch in een vast contract. De periode tussen contracten mag maximaal drie maanden zijn.

Uitzonderingen:

Bij CAO kan de periode van twee jaar worden verlengd tot maximaal 4 jaar en kan het aantal van drie tijdelijke contracten worden verhoogd naar hoogstens zes.

Een tijdelijk contract dat voor twee jaar of langer is of langer is gesloten kan éénmaal worden verlengd met een periode van maximaal drie maanden zonder dat dit laatste contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd wordt.

 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is hetzelfde als een vast contract of een vast dienstverband. De werknemer krijgt in elk geval een contract voor onbepaalde tijd na maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten, mits er geen onderbrekingen tussen voorgaande contracten zijn geweest van meer dan zes maanden.Als de totale duur van opeenvolgende tijdelijke contracten langer is dan twee jaar, gaat het contract automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vrijblijvend advies van onze arbeidsrecht advocaat

Heeft u over de arbeidsovereenkomst vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze arbeidsrecht advocaten op 073-5231400. Of vul het formulier in met uw vraag over de arbeidsovereenkomst. Natuurlijk bent u ook altijd welkom op onze praktijk, voor meer informatie zie onze contactpagina.

 

Voor hulp van één van onze andere advocaten zie: www.swgadvocaten.nl
vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst vragen arbeidsovereenkomst

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy