Een Werknemer Ontslaan?


Een Werknemer Ontslaan?

Het ontslaan van een werknemer is al vervelend genoeg. Vaak liggen daar nog vervelendere redenen aan ten grondslag. Als u dan ook nog wordt geconfronteerd met een te hoge ontslagvergoeding, dan is dat helemaal om wanhopig van te worden. Wij helpen uitsluitend werkgevers met het overeenkomen van een eerlijke maar voordelige ontslagregeling. Een werknemer ontslaanwerknemer ontslaan arbeidsrecht

Ons Team van Arbeidsrecht Advocaten

Arbeidsrecht Advocaat is een middelgroot advocatenkantoor met 25 medewerkers, waarvan 10 gespecialiseerde advocaten. Ons kantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht en het ontbinden arbeidsovereenkomsten en alles wat daar verder bij komt kijken zoals ontslagvergoeding, concurrentiebeding, etc. Onze werkwijze is erop gericht om met zo min mogelijke juridische kosten zo snel mogelijk een goed resultaat te bereiken. Slagvaardig, daadkrachtig en creatief optreden in combinatie met uitstekende communicatie en korte lijnen zijn voor ons de normaalste zaak.

Ontslag via UWV of Kantonrechter

Ontslag kan u aanvragen bij het UWV via een procedure bij de kantonrechter. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een medewerker te ontslaan wegens dringende of bedrijfseconomische redenen of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Afhankelijk van uw onderbouwing kan een financiële ontslagvergoeding tot hoge kosten leiden. Andere mogelijkheid is ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij u zonder tussenkomst van de recht de arbeidsovereenkomst kan beëindigen.

Transparante Aanpak

Dankzij onze jarenlange (proces)ervaring en kennis van arbeidsrecht weten wij vrijwel direct wat uw mogelijkheden zijn en welke aanpak daarbij het beste hoort. Na ontvangst van uw dossier, adviseren wij u begrijpelijk en transparant waarna het u vrij staat al of niet gebruik te maken van onze diensten.

Wij leveren

Vakkundig advies met betrekking tot de aanpak van de zaak, die wij u geheel uit handen nemen en wikkelen de arbeidsovereenkomst met de werknemer af. Dat kan zijn via een brief, een vaststellingsovereenkomst en zo nodig middels het voeren van een procedure bij de rechter tot (voorwaardelijke) ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy