Whatsapp voorkomt ontslag


Weloverwogen ontslag

Op 11 juni 2012 is voor het eerst gebruik gemaakt van een Whatsapp bericht om te bewijzen dat een werknemer geen weloverwogen ontslag had genomen door zich ziek te melden.

De situatie

De werknemer had een jaarcontract bij het bedrijf Flexjob vanaf begin 2012. In dit jaarcontract is geen beding opgenomen om tussentijds te kunnen opzeggen. Tot 17 april 2012 heeft de werknemer tot volledige tevredenheid bij het bedrijf gewerkt. Op 17 april is er een conflict ontstaan over de werkzaamheden van de werknemer. Na een verhitte discussie liep de werknemer een half uur voor het einde van haar dienst weg met de woorden: Nou, dat ga ik dus niet doen. Ik heb het namelijk al een tijdje gehad met deze baan en dit werk. Dit werk is niks voor mij. Ik wil dit ook niet meer en stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Ik heb het hier gezien en ga weg.

De werknemer heeft op 19 april een brief ontvangen waarin het ontslag van de werknemer werd geaccepteerd en bevestigd door Flexjob. Op 20 april heeft Flexjob een brief van werknemer ontvangen waarin stond dat zij geen ontslag had genomen en ook niet akkoord gaat met de bevestiging van het ontslag. In dezelfde brief stond dat werknemer op 18 april om 7.58 een whatsapp bericht had verstuurd naar haar werkgever om zich ziek te melden. De werknemer heeft daarnaast Flexjob verzocht om haar loon door te betalen.

Op 27 april 2012 heeft de werknemer aangegeven dat ze zich beschikbaar houdt voor werk en overleg wil voeren met de bedrijfsarts. Ook werd Flexjob gesommeerd om het loon van 27 april binnen 14 dagen te voldoen. Flexjob heeft uiteindelijk het loon tot 17 april 2012 uitbetaald. Om deze reden is Werknemer naar de rechter gestapt en heeft onder andere loondoorbetaling geëist.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat voor ontslag een duidelijke ondubbelzinnige verklaring moet worden afgegeven door de werknemer waaruit blijkt dat deze de beëindiging van het dienstverband wenst. De werkgever heeft een onderzoeksplicht om te bepalen of een werknemer daadwerkelijk ontslag wilde nemen, waarbij de werkgever er zich met de nodige zorgvuldigheid van moet vergewissen dat de werknemer de beëindiging met alle daaraan verbonden nadelige gevolgen daadwerkelijk wenst. Omdat er sprake was van een hevige gemoedstoestand van de werknemer is de onderzoeksplicht nog zwaarder dan normaal. Flexjob heeft meteen na de verklaring van de werknemer gevraagd of ze zeker wist dat ze ontslag wilde nemen waarop de werknemer bevestigend antwoordde.

De werknemer geeft echter aan dat op het moment waarop zij riep dat ze ontslag nam er sprake was van een gespannen en geïrriteerde toestand en dat haar handeling niet overeenstemde met haar wil, hetgeen door Flexjob is erkend. Door slechts eenmaal te vragen of ze zeker wist dat ze ontslag wilde nemen- tijdens de gespannen en geïrriteerde toestand- heeft Flexjob niet voldaan aan de onderzoeksplicht. Daarnaast heeft de werknemer door het sturen van een whatsapp aangetoond dat ze geen ontslag beoogde. Flexjob stelt dat zij het bericht nooit heeft ontvangen, maar de twee vinkjes achter het bericht geven aan dat het bericht wel degelijk succesvol is afgeleverd.

Conclusie

Flexjob is verplicht tot loon doorbetaling totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig beëindigd is.

Ja, ik wil graag informatie!

Privacy Policy